Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie, en foto’s, wordt door BLITS Makelaars met zorg en accuratesse samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan BLITS Makelaars niet instaan. De op deze website weergegeven informatie en foto’s zijn uitsluitend ter indicatie en kan door BLITS Makelaars zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.
De uitkomsten van de berekeningsmodules zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. BLITS Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de rekentools, de hyperlinks van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

BLITS Makelaars behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,
Domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLITS Makelaars. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.